TipRoermond TipRoermond TipRoermond

Uw mening over Roermond Aanmelden

24-10-2018

Yageo-terrein Roermond

Publieke raadpleging onder de inwoners van Roermond over Yageo-terrein Roermond

Horst, 29 juli 2019

Respondenten vinden doorontwikkeling van Yageo-terrein belangrijk
De hoop op ontwikkeling van het voormalige Philipsterrein in Roermond is weer vervlogen. Nadat verschillende partijen hebben gekeken naar de ontwikkelingsmogelijkheden, zijn ook de plannen voor het creëren van werplekken voor bedrijven in de bestaande gebouwen afgeketst. Eerder behandelde Toponderzoek dit onderwerp al via TipRoermond. Nu, driekwart jaar later, deden we dit opnieuw.

Het vraagstuk draait om de invulling van het Yageo-terrein zodat, een doorstart mogelijk wordt. Respondenten van TipRoermond geven de voorkeur aan de invulling ‘Wonen’ (67%) en de invulling ‘Werken’ (38%). Eén op de vier gaf een andere invulling, hierbij werden natuur, groen en sport verschillende keren genoemd.

Sanering vervuilde grond
Op het Yageo-terrein bevindt zich asbest, ook is de grond vervuild. Voor onder andere de bouw van woningen is een sanering van de vervuilde grond noodzakelijk. Toponderzoek vroeg de deelnemers wie de sanering van de vervuilde grond zou moeten betalen indien er daadwerkelijk woningen geplaatst zouden worden. 48% van de respondenten antwoordt met een andere partij dan de voorgeprogrammeerde antwoorden. Vaak wordt de huidige eigenaar (Yageo), Phillips of de vervuiler genoemd. 43% van de respondenten vindt dat de sanering van de vervuilde grond betaald moet worden door de projectontwikkelaars. 

Ondanks de nieuwe ontwikkeling van het Yageo-terrein dus waarschijnlijk nog even op zich laat wachten vinden de respondenten van TipRoermond het (zeer) belangrijk dat het Yageo-terrein wordt doorontwikkeld. 76% van de respondenten geeft aan dit (zeer) belangrijk te vinden. In de toelichtingen spreekt men schande over de ‘puist’ van Roermond.

Benieuwd naar de volledige rapportage en de rapportage van het onderzoek in oktober 2018? Lees hier de volledige rapportage van het recente onderzoek, en hier de rapportage van het onderzoek in oktober 2018.

Het onderzoek van TipRoermond over het Yageo-terrein is ingevuld door 117 respondenten woonachtig of werkzaam in de gemeente Roermond. De resultaten geven een indicatie maar zijn momenteel nog niet representatief.

Alle onderzoeken van TipRoermond zijn te lezen op www.TipRoermond.nl. Wilt u in de volgende raadpleging ook meepraten en meedenken? Meld u hier aan voor TipRoermond.


Download resultaten